Bewindvoerder

Bewindvoerder in Utrecht nodig? Bewindvoering kan worden opgesplitst in twee onderdelen: beschermingsbewind of bewindvoering in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WNSP). Het groene hart bewind is gespecialiseerd in beschermingsbewind in de regio Utrecht en het groene hart. Voor bewindvoering in het kader van WNSP verwijs ik u graag door naar de databank van bewindvoerders.

Wat is een beschermingsbewindvoerder?
Beschermingsbewind is erop gericht om de financiële belangen te behartigen voor personen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn dit zelf te doen. Omstandigheden zoals ziekte, psychische problemen, verstandelijke handicap, dementie, verslaving en schulden zijn hier vaak de oorzaak van.

Wie vraagt een beschermingsbewindvoerder aan ?
Een verzoek tot onderbewindstelling kan dan ingediend worden bij de kantonrechter. Een beschermingsbewind moet in principe door de persoon in kwestie zelf worden aangevraagd. Maar is dit niet mogelijk, dan helpt Het Groene Hart bewind u bij de aanvraag. De rechter nodigt u uit voor een zitting en deze beslist of het noodzakelijk is dat uw financiële belangen door iemand anders worden beheerd.

Meer informatie?
Lees hier meer over de kosten en werkwijze van een bewindvoerder. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier en ik neem spoedig contact met u op.